ثبت نام در دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نمایندگان وکارکنان دفاتر نمایندگی های بیمه ایران

تاریخ انتشار : ‎1390/10/27

بنا بر اعلام مرکز علمی کاربردی بیمه ایران با توجه به  تاکید مدیر عامل محترم بیمه ایران مبنی بر افزایش دانش علمی کارشناسان بیمه جهت ارائه خدمات بهتر وبه منظور ارتقای سطح دانش آکادمیک کارکنان وپرورش نیروی انسانی متخصص به آگاهی می رساند مرکز علمی کاربردی بیمه ایران در راستای تحقق اهداف مشروح در مقاطع کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب وکار برای نیمسال دوم 91--0وکارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه با گرایش های اموال ،اشخاص ومسئولیت برای نیمسال اول 92-91دانشجو می پذیرد ،لذا کلیه نمایندگان حقیقی وحقوقی وکارکنان دفاتر نمایندگان بیمه ایرام با مراجعه به سایت :www.sanjesh.org وبا انتخاب سهمیه شاغل (کد 44)تا تاریخ 29/10/1390نسبت به ثبت نام در دانشگاه جامع علمی کاربردی (مرکز علمی کاربردی بیمه ایران )اقدام نمایند .  •  بخش ها
  •  روشهای تماس با ما